Ajetija baš o Hadždži:

"Čače o angluno kher kova thano vazdimo baši o manuša, thano odova kher kova thano ki Bekka (Mekka). Odova thano blagoslovimo hem smirinela e manušen.(Ali Imran 3/96);.

Ajeti:

"Maškar ko manuša izvestin o hadždži, te trebela pirindor, ili tharo dur drumoja upral ko lengere deve (kamile) umorna neka aven thute.(Hadždž 22/27)"

Hadisija baš o Hadždži:

"Ej Manušalen o Allah thumenge o hadždži farzi kerga, odoleske keren o hadždži. (Muslim)"

Hadis:

"Koj e Allaheskere nijeteja ka džal ko hadždži hem ka cidel pe tharo lošna lafija hem lošno ponašanje, ka iranel pe tharo hadždži cisto sar jek maksimi (čhavo) kova bijangola thari daj. (Buhari)"
Info- Info - Info - Amari Dzamija I.K.U.R. e.V. Kldinela i Dzuma ko 13:30 h. O dersi pocminela ko 13:00 h. Posener str. 209 (40231 Dusseldorf Eller)

Angluni Rig

Es-selamun-alejkum

Info    –    Info    –    Info

Salami sa amare dzemateske.

O DERSI so adzikerena le amaro dzemati ka ovel 29.10.2016 NEDELA tharo 13:00h.

TEMA: 4 Halife i chachutni istorija palo o Pejgamberi.

Ka kera lafi tharo Muavija (Emevije) hem Hz. Ali.
Soske avdije sijem doborom odvoime sar promeninge o Islami,
Savo Islami avdije praktikuinaja.
Dali avdije dzivdinaja premal o Kurani?
Dali avdije dzivdinaja premal e Pejgambereskoro Sunneti?
Panda bhut bhut prasajna kola muchinela amen ka oven odgovorime ko akava DERSI…
HISTORIJA E ISLAMESKERI kova dzi akana saj na sungen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ilahije

  Ilahije  Amaro cil nane amen te bajrakera amen akale internet stranaja, nego thari akaja internet strana amen mangaja te ana thumen po pase ko Allaheskoro drumo hem te vakera soske isi amen Romani Dzamija ko vilo e Evropakoro.


  Galerija

  Slike taro Hadž  Akala slike thane kerde ko 07.07.2007 berš ked amari Džamija I.K.U.R. e.V Düsseldorf organizirimo gelo ki Umra, Mekka hem Medina. Inšallah akava berš 2008 phalem amari Džamija organizirinela te džal pe ko Hadž, koj ka mangel amensar te avel ko akala mubareko thana šaj te prijavinelpe ko masek Ramazani ki amari Ddžamija. Amaro vodiči ka ovel o Hoddža Imer Ajdini.


  Kalendari

  Kalendari

  April  2017
  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
     
    1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30