Ajetija baš o Hadždži:

"Čače o angluno kher kova thano vazdimo baši o manuša, thano odova kher kova thano ki Bekka (Mekka). Odova thano blagoslovimo hem smirinela e manušen.(Ali Imran 3/96);.

Ajeti:

"Maškar ko manuša izvestin o hadždži, te trebela pirindor, ili tharo dur drumoja upral ko lengere deve (kamile) umorna neka aven thute.(Hadždž 22/27)"

Hadisija baš o Hadždži:

"Ej Manušalen o Allah thumenge o hadždži farzi kerga, odoleske keren o hadždži. (Muslim)"

Hadis:

"Koj e Allaheskere nijeteja ka džal ko hadždži hem ka cidel pe tharo lošna lafija hem lošno ponašanje, ka iranel pe tharo hadždži cisto sar jek maksimi (čhavo) kova bijangola thari daj. (Buhari)"
Info- Info - Info - Amari Dzamija I.K.U.R. e.V. Kldinela i Dzuma ko 14:30 h. O dersi pocminela ko 14:00 h. Posener str. 209 (40231 Dusseldorf Eller)

Angluni Rig

Es-selamun-alejkum

Info    –    Info    –    Info

Akava berš o Kurban Barjami (Eid-ul-adha) perela
Phurano Kurko (Nedela) 11.08.2019.

I dzamija ka ovel pravdi taro 4:45 h.

O sabah namazi ka kldinelpe ko 5:15 h.

O barjam namazi ka kldina ko 6:57 h. 

Info    –    Info    –    Info

Amari Dzamija I.K.U.R. Düsseldorf sar svako berš akava da berš tradicialno čhinela o

Kurbanija ko čorole thana amare romenge.

Akava berš o Kurbanja čhinaja ki

Makedonija

Koj sar so mangela te pomožinel amare Romenge hem leskoro Kurbani te ovel čhindo

ko amare pralja Roma muslimanja,

šaj te avel ki amari dzamija hem te platinel, kova o

Kurbani iznosinela 130€

ili pa šaj te bičhalel o pare ko amaro Konto e Dzamijakoro

Stadtsparkasse Düsseldorf

I.K.U.R. e. V.

Kto-Nr.: 25028317, BLZ: 30050110

IBAN: DE61 3005 0110 0025 0283 17

BIC: DUSSDEDDXXX

Inšallah o Allah thumare nijetija kabuli te kerel

  Ilahije

  Ilahije  Amaro cil nane amen te bajrakera amen akale internet stranaja, nego thari akaja internet strana amen mangaja te ana thumen po pase ko Allaheskoro drumo hem te vakera soske isi amen Romani Dzamija ko vilo e Evropakoro.


  Galerija

  Slike taro Hadž  Akala slike thane kerde ko 07.07.2007 berš ked amari Džamija I.K.U.R. e.V Düsseldorf organizirimo gelo ki Umra, Mekka hem Medina. Inšallah akava berš 2008 phalem amari Džamija organizirinela te džal pe ko Hadž, koj ka mangel amensar te avel ko akala mubareko thana šaj te prijavinelpe ko masek Ramazani ki amari Ddžamija. Amaro vodiči ka ovel o Hoddža Imer Ajdini.


  Kalendari

  Kalendari

  April  2020
  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
     
    1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30