Ajetija baš o Hadždži:

"Čače o angluno kher kova thano vazdimo baši o manuša, thano odova kher kova thano ki Bekka (Mekka). Odova thano blagoslovimo hem smirinela e manušen.(Ali Imran 3/96);.

Ajeti:

"Maškar ko manuša izvestin o hadždži, te trebela pirindor, ili tharo dur drumoja upral ko lengere deve (kamile) umorna neka aven thute.(Hadždž 22/27)"

Hadisija baš o Hadždži:

"Ej Manušalen o Allah thumenge o hadždži farzi kerga, odoleske keren o hadždži. (Muslim)"

Hadis:

"Koj e Allaheskere nijeteja ka džal ko hadždži hem ka cidel pe tharo lošna lafija hem lošno ponašanje, ka iranel pe tharo hadždži cisto sar jek maksimi (čhavo) kova bijangola thari daj. (Buhari)"
Info- Info - Info - Amari Dzamija I.K.U.R. e.V. Kldinela i Dzuma ko 14:30 h. O dersi pocminela ko 14:00 h. Posener str. 209 (40231 Dusseldorf Eller)

Angluni Rig

***Info *** Info *** Info ***

Selam dzi ko sa amare dzemaatlije

O najharlija masek Ramazan pocminela 6. Maj.

 

Amen kaninaja thumen te kldina i prvo taravija jek dive angleder,
5. Maj, pali jacija amare dzamijate.

 

I programa pocminela ko 20:30h jekhe derseja, kote amaro Hodza o Imeri ka del tumenge tefsiri tar nekobor ajetija taro Kurani.

Koj najele mogucnost te ovel prisutno ke amari dzamija, ov saj te pratinel amen LIVE prekal amari Grupa ko Facebook.

 

Sar o nakhle bersa, akava da bers amari Dzamija kerela svako dive IFTARI thumenge.

Koj sar so ka mangel pe familijaja ko Iftari te avel

– Bujrum – Adzikeraja thumen pravde kalbensar

hem mangaja thumenge najsukar ramazanska

dive perde Allaheskere Rahmeteja hem Bereketeja.

  Dzamija I.K.U.R. e.V Düsseldorf            

  Ilahije

  Ilahije  Amaro cil nane amen te bajrakera amen akale internet stranaja, nego thari akaja internet strana amen mangaja te ana thumen po pase ko Allaheskoro drumo hem te vakera soske isi amen Romani Dzamija ko vilo e Evropakoro.


  Galerija

  Slike taro Hadž  Akala slike thane kerde ko 07.07.2007 berš ked amari Džamija I.K.U.R. e.V Düsseldorf organizirimo gelo ki Umra, Mekka hem Medina. Inšallah akava berš 2008 phalem amari Džamija organizirinela te džal pe ko Hadž, koj ka mangel amensar te avel ko akala mubareko thana šaj te prijavinelpe ko masek Ramazani ki amari Ddžamija. Amaro vodiči ka ovel o Hoddža Imer Ajdini.


  Kalendari

  Kalendari

  May  2019
  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
     
    1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31