Ajetija baš o Hadždži:

"Čače o angluno kher kova thano vazdimo baši o manuša, thano odova kher kova thano ki Bekka (Mekka). Odova thano blagoslovimo hem smirinela e manušen.(Ali Imran 3/96);.

Ajeti:

"Maškar ko manuša izvestin o hadždži, te trebela pirindor, ili tharo dur drumoja upral ko lengere deve (kamile) umorna neka aven thute.(Hadždž 22/27)"

Hadisija baš o Hadždži:

"Ej Manušalen o Allah thumenge o hadždži farzi kerga, odoleske keren o hadždži. (Muslim)"

Hadis:

"Koj e Allaheskere nijeteja ka džal ko hadždži hem ka cidel pe tharo lošna lafija hem lošno ponašanje, ka iranel pe tharo hadždži cisto sar jek maksimi (čhavo) kova bijangola thari daj. (Buhari)"
Info- Info - Info - Amari Dzamija I.K.U.R. e.V. Kldinela i Dzuma ko 14:30 h. O dersi pocminela ko 14:00 h. Posener str. 209 (40231 Dusseldorf Eller)

Shop

Video Dersija
Loading Updating...
E Pejgambereskoro Meribe
E Pejgambereskoro Meribe
E Pejgambereskoro MeribeMore Details
E Pejgambereskoro Meribe

Price: €4.90
E Pejgambereskoro Najnaribe hem Pharunibe
E Pejgambereskoro Najnaribe hem PharunibeMore Details
E Pejgambereskoro Najnaribe hem Pharunibe

Price: €4.90
E Pejgambereskeri Hidžra
E Pejgambereskeri HidžraMore Details
E Pejgambereskeri Hidžra

Price: €4.90
Nekobor Primerija tharo dživdipe e Pejgambereskoro
Nekobor Primerija tharo dživdipe e PejgambereskoroMore Details
Nekobor Primerija tharo dživdipe e Pejgambereskoro

Price: €4.90
Jeke Manušeskoro Suno
Jeke Manušeskoro SunoMore Details
Jeke Manušeskoro Suno

Price: €4.90
Trin Hadisija tharo Imani
Trin Hadisija tharo ImaniMore Details
Trin Hadisija tharo Imani

Price: €4.90
Sunneti-Hitan
Sunneti-HitanMore Details
So i o Sunneti, Kaj thano leskoro than ko Islam, Sar kerelape o Sunneti

Price: €4.90
Dersi tharo Kurbani
Dersi tharo KurbaniMore Details
kastar ačhilo amenge o Kurbani, soske čhinelape o Kurbani, sar hem ked čhinelape o Kurbani

Price: €4.90
Filmi O Drumo e Meribaskoro
Filmi O Drumo e MeribaskoroMore Details
Akava thano jek Video Filmi kova šaj te diken so ovela amensar phalo amaro meribe.

Price: €4.90
Video Jasini ki Romani čhib
Video Jasini ki Romani čhibMore Details
Akate šaj te diken o Jasini, te šunen o Jasini ham te čhitinen o Jasini ko Arabski hem Romane

Price: €4.90

  Ilahije

  Ilahije  Amaro cil nane amen te bajrakera amen akale internet stranaja, nego thari akaja internet strana amen mangaja te ana thumen po pase ko Allaheskoro drumo hem te vakera soske isi amen Romani Dzamija ko vilo e Evropakoro.


  Galerija

  Slike taro Hadž  Akala slike thane kerde ko 07.07.2007 berš ked amari Džamija I.K.U.R. e.V Düsseldorf organizirimo gelo ki Umra, Mekka hem Medina. Inšallah akava berš 2008 phalem amari Džamija organizirinela te džal pe ko Hadž, koj ka mangel amensar te avel ko akala mubareko thana šaj te prijavinelpe ko masek Ramazani ki amari Ddžamija. Amaro vodiči ka ovel o Hoddža Imer Ajdini.


  Kalendari

  Kalendari

  Juli  2021
  Mon Die Mit Don Fre Sam Son
     
    1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31