Ajetija baš o Hadždži:

"Čače o angluno kher kova thano vazdimo baši o manuša, thano odova kher kova thano ki Bekka (Mekka). Odova thano blagoslovimo hem smirinela e manušen.(Ali Imran 3/96);.

Ajeti:

"Maškar ko manuša izvestin o hadždži, te trebela pirindor, ili tharo dur drumoja upral ko lengere deve (kamile) umorna neka aven thute.(Hadždž 22/27)"

Hadisija baš o Hadždži:

"Ej Manušalen o Allah thumenge o hadždži farzi kerga, odoleske keren o hadždži. (Muslim)"

Hadis:

"Koj e Allaheskere nijeteja ka džal ko hadždži hem ka cidel pe tharo lošna lafija hem lošno ponašanje, ka iranel pe tharo hadždži cisto sar jek maksimi (čhavo) kova bijangola thari daj. (Buhari)"
Info- Info - Info - Amari Dzamija I.K.U.R. e.V. Kldinela i Dzuma ko 14:30 h. O dersi pocminela ko 14:00 h. Posener str. 209 (40231 Dusseldorf Eller)

Haberija

19. Februari, Sostanok.

 

Sar svako berš, akava da berš kedingjem amere džemaate te informirinalen jeke kedibnaja (Sostanok) ki Džamija I.K.U.R. Markenstr. 33. O Sostanok phutergjale amaro Hodža Imer Ajdini jeke Ašereja (okuibnaja Kur´ani).

Kergjaphe lafi:

 • So hem Sar kergja pe bhuti dži akana ki amari džamija, kergja lafi o Presedateli e Džamijakoro: Hodža Imer Ajdini
 • Informacije thari i kasa e Džamijakeri (Financije), kergja lafi o Blagajniko e Džamijakoro Šefket Selman
 • Meningjape o Odbori e Džamijakoro, soske nakla o mandati tharo purano Odbor.
  Phurano Odbor: 2004 Nevo Odbor: 2006
Presedatel: Imer Ajdini Ramo Tairovski
Podpresedatel: Durmis Memedov Asan Kurtisovski
Sekretar: Muhamed Tairovski Muhamed Tairovski
Blagajniko: Šefket Selman Šefket Selman
Pomošnikoja: Turan Huseinovski Turan Huseinovski
  Nesat Kurtic Nesat Kurtic
  Ramo Tairovski Menssur Djemail
Revisoria : Durmis Ismail Tahir Tairovski
  Asan Kurtisovski Nebojša Sakirovski

 

Tharo akava dive o Odbori e Džamijakoro angja zaklučok tharo Masek Mart koj ka mangel tharo džemaati ka šaj te platinel i članarina 20€.

  Ilahije

  Ilahije  Amaro cil nane amen te bajrakera amen akale internet stranaja, nego thari akaja internet strana amen mangaja te ana thumen po pase ko Allaheskoro drumo hem te vakera soske isi amen Romani Dzamija ko vilo e Evropakoro.


  Galerija

  Slike taro Hadž  Akala slike thane kerde ko 07.07.2007 berš ked amari Džamija I.K.U.R. e.V Düsseldorf organizirimo gelo ki Umra, Mekka hem Medina. Inšallah akava berš 2008 phalem amari Džamija organizirinela te džal pe ko Hadž, koj ka mangel amensar te avel ko akala mubareko thana šaj te prijavinelpe ko masek Ramazani ki amari Ddžamija. Amaro vodiči ka ovel o Hoddža Imer Ajdini.


  Kalendari

  Kalendari

  July  2021
  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
     
    1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31