Ajetija baš o Hadždži:

"Čače o angluno kher kova thano vazdimo baši o manuša, thano odova kher kova thano ki Bekka (Mekka). Odova thano blagoslovimo hem smirinela e manušen.(Ali Imran 3/96);.

Ajeti:

"Maškar ko manuša izvestin o hadždži, te trebela pirindor, ili tharo dur drumoja upral ko lengere deve (kamile) umorna neka aven thute.(Hadždž 22/27)"

Hadisija baš o Hadždži:

"Ej Manušalen o Allah thumenge o hadždži farzi kerga, odoleske keren o hadždži. (Muslim)"

Hadis:

"Koj e Allaheskere nijeteja ka džal ko hadždži hem ka cidel pe tharo lošna lafija hem lošno ponašanje, ka iranel pe tharo hadždži cisto sar jek maksimi (čhavo) kova bijangola thari daj. (Buhari)"
Info- Info - Info - Amari Dzamija I.K.U.R. e.V. Kldinela i Dzuma ko 14:30 h. O dersi pocminela ko 14:00 h. Posener str. 209 (40231 Dusseldorf Eller)

Koj siem amen

Islameskeri Kulturakeri Unija e Romenge thani jek Džamija kova egzistirinela thari 2002 berš, ki Germanija ki dis Düsseldorf. Kova thani kerdi thari rik e Romengeri kola thane Muslimanja so avena majbuther thari Makedonijakeri rik. Ki džamija kerelape Romane lafi kova halovena sarine a o Imami lakoro thano o Hodža Imer Ajdini kova avela thari Makedonija thari dis Skopje. E Džamijakere troškoja učarena o džemaati e džamijakoro kola redovno dena pi članarina, sadaka,hem phire zekatija.

Ki ideja te phrava amari Romani Islamsko internet strana, te prezentirina amare Romenge ki celo dunjaja o Islam ki Romani čhip alem tharo poviše razlogoja:

 1. Amare Romen nanelen doborom bhut Islamsko Romani literatura kola odothar ka žaj te sikloven o Islam ki amari Romani čhip.
 2. Te šunen dersija tharo amare Romane Hodže ki Romani čhip i harica po pharo, soske našti sa o Roma te aven ki Romani Džamija
 3. Nane doborom bhut informacije tharo Islam amare Romen ki Romani čhip, so hem sar dživdinena amare Roma ko Islam, sar hem kana thane o islamsko praznikoja

Amaro cil nane amen te bajrakera amen akale internet stranaja, nego thari akaja internet starana amen mangaja te ana thumen po paše ko Allaheskoro drumo hem te vakera soske isi amen Romani Džamija ko vilo e Evropakoro.


  Ilahije

  Ilahije  Amaro cil nane amen te bajrakera amen akale internet stranaja, nego thari akaja internet strana amen mangaja te ana thumen po pase ko Allaheskoro drumo hem te vakera soske isi amen Romani Dzamija ko vilo e Evropakoro.


  Galerija

  Slike taro Hadž  Akala slike thane kerde ko 07.07.2007 berš ked amari Džamija I.K.U.R. e.V Düsseldorf organizirimo gelo ki Umra, Mekka hem Medina. Inšallah akava berš 2008 phalem amari Džamija organizirinela te džal pe ko Hadž, koj ka mangel amensar te avel ko akala mubareko thana šaj te prijavinelpe ko masek Ramazani ki amari Ddžamija. Amaro vodiči ka ovel o Hoddža Imer Ajdini.


  Kalendari

  Kalendari

  July  2021
  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
     
    1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31