Ajetija baš o Hadždži:

"Čače o angluno kher kova thano vazdimo baši o manuša, thano odova kher kova thano ki Bekka (Mekka). Odova thano blagoslovimo hem smirinela e manušen.(Ali Imran 3/96);.

Ajeti:

"Maškar ko manuša izvestin o hadždži, te trebela pirindor, ili tharo dur drumoja upral ko lengere deve (kamile) umorna neka aven thute.(Hadždž 22/27)"

Hadisija baš o Hadždži:

"Ej Manušalen o Allah thumenge o hadždži farzi kerga, odoleske keren o hadždži. (Muslim)"

Hadis:

"Koj e Allaheskere nijeteja ka džal ko hadždži hem ka cidel pe tharo lošna lafija hem lošno ponašanje, ka iranel pe tharo hadždži cisto sar jek maksimi (čhavo) kova bijangola thari daj. (Buhari)"
Info- Info - Info - Amari Dzamija I.K.U.R. e.V. Kldinela i Dzuma ko 14:30 h. O dersi pocminela ko 14:00 h. Posener str. 209 (40231 Dusseldorf Eller)

Členija

Die Rechte eines Mitglieds der I.K.U.R. Moschee

Akava i ando tharo odbori e džamijakoro 01.01.2005

 1. Šaj te upotrebinel amere Hodža jek mevludi bizo pare jekputi ko berš, osven o masek Ramazani.
 2. Šaj te upotrebine amari džamija baši sa so mangela (mevludi, sunneti, zijafeti) naplatinela ništo sar (phani, struja, parno) salde čistinela i džamija hem lela pi gubra peja.
  (Te mangela šaj te mukel sadaka e džamjake kobor so cidela leskoro khalbi)
 3. Šaj te upotrebinel i Dženazakeri firma učarindor o fiksna troškoja kola iznosinena 900 € a te nane člani pltinela celovkupna troškoja kova iznosinela naj harica 1400 €. Akava važinela salde za nuža porodica (o členi, leskeri romni, hem leskere čhave kola thane potikne thar 18 berš)
 4. Sa akala buka šaj te upotrebinel jek členi kova platinela naj harica 6 masek redovno pi članarina.
  Sa akala buka nane te upotrebinel len te prekininga najviše 3 masek i članarina, so značinela te na platinga 3 masek i članarina iklola tharo členstvo, tegani sa akala buka ka platinel len prmal lengeri tarifa.
 5. Sekova členi ka ovel kanimo ko sekova sostanok ili mevludi so ka kerel i džamija jeke pokanaja, ili telefoneja. Nasprotiv koj nane členi nane te ovol kanimo, ka šaj te ovel prisutno ama nane te ovel le pravo ko glasibe.
 6. Sekova členi isile pravo te khuvel ko Odbor koj ka ovel le platimo naj harica 2 berš redovno pi članarina.
 7. Sekova muslimani ili muslimanka šaj te ovel džemati ki amari džamija, te avel te kerel sa o Ibadetija sar te kldinel o Namazija, te šunel Dersija, te siklol Kurani, te čitinel Arapsko …
  bizo te platinel članarina, ov thano džemati, ama nane členi amare džamijakoro.

Akala navedime točke ka šaj te upotrebinel len salde o členja kola platinena naj harica 15 € članarina e džamijake,a koj nane členi ka platinel sa o buka premal lengeri tharifa.

TARIFA E DŽAMIJAKRI

 • Hodža platinelape- (kobor so cidela thumaro vogi)
 • Džamija te upotrebinelpe – 70 € te čistinel i džamija, hem te lel pi gubra
 • Dženaze firma naj harica – 1400 €


Koj ka mangel te pokinel i clanarina 15 € šaj te avel amende ki Džamija kova arakelape ko: Posenerstr. 209, 40231 Düsseldorf, ili šaj te pokinel ki Banka Stadsparkasse Düsseldorf Kto-Nr. 25028317, BLZ: 30050110

  Ilahije

  Ilahije  Amaro cil nane amen te bajrakera amen akale internet stranaja, nego thari akaja internet strana amen mangaja te ana thumen po pase ko Allaheskoro drumo hem te vakera soske isi amen Romani Dzamija ko vilo e Evropakoro.


  Galerija

  Slike taro Hadž  Akala slike thane kerde ko 07.07.2007 berš ked amari Džamija I.K.U.R. e.V Düsseldorf organizirimo gelo ki Umra, Mekka hem Medina. Inšallah akava berš 2008 phalem amari Džamija organizirinela te džal pe ko Hadž, koj ka mangel amensar te avel ko akala mubareko thana šaj te prijavinelpe ko masek Ramazani ki amari Ddžamija. Amaro vodiči ka ovel o Hoddža Imer Ajdini.


  Kalendari

  Kalendari

  Juli  2021
  Mon Die Mit Don Fre Sam Son
     
    1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31