Ajetija baš o Hadždži:

"Čače o angluno kher kova thano vazdimo baši o manuša, thano odova kher kova thano ki Bekka (Mekka). Odova thano blagoslovimo hem smirinela e manušen.(Ali Imran 3/96);.

Ajeti:

"Maškar ko manuša izvestin o hadždži, te trebela pirindor, ili tharo dur drumoja upral ko lengere deve (kamile) umorna neka aven thute.(Hadždž 22/27)"

Hadisija baš o Hadždži:

"Ej Manušalen o Allah thumenge o hadždži farzi kerga, odoleske keren o hadždži. (Muslim)"

Hadis:

"Koj e Allaheskere nijeteja ka džal ko hadždži hem ka cidel pe tharo lošna lafija hem lošno ponašanje, ka iranel pe tharo hadždži cisto sar jek maksimi (čhavo) kova bijangola thari daj. (Buhari)"
Info- Info - Info - Amari Dzamija I.K.U.R. e.V. Kldinela i Dzuma ko 14:30 h. O dersi pocminela ko 14:00 h. Posener str. 209 (40231 Dusseldorf Eller)

Hadisija

Amaro Pejgamberi o Muhammed vakerela: “Jek muslimani svako dive trebela Sadaka ko Allaheskoro drom te del!”

 

A o Ashabija (okola so dživdinge e Pejgambereja, o amala e Pejgambereskere) pučle: “Ej e Allaheskoro Resuli, ja te na arakla nešto te del Sadaka (ko Alllaheskoro drom)?”

 

Amaro Pejgamberi o Muhammed vakerğa: “Pe vastensar buti neka kerel, akaleja ka ovel fajdalija (korisno) peske, pe familijake hem okoleske so ka del i Sadaka!”

 

A o ashabija palem e Pejgambere pučle: “Ja te na kerğa buti Ja Resullalah?”

 

Amaro Pejgamberi o Muhammed vakerğa lenge: “Neka pomožinel okolenge soj thane muhtehači hem kaderlija (so i lenge nešto potrebno hem nekoj tharo javer nekas so i zavisno, sar phurenge, sakatenge korole manušenge)!”

 

A o Ashabija palem pučle e Pejgambere: “Ja te na arakla asavke manuše ja Resulallah?”

 

Amaro Pejgamberi o Muhammed vakerğa: “Tegani šukar bukja neka kerel, neka naredinel o šukaripe a te zabraninel o bilačipe”

 

O Ashabija palem pučle e Pejgamber e Muhammede : “A odova da te na kerğa?”

 

Amaro Pejgamberi o Muhammed vakerğa: “Korkori pes tharo haramija neka cidel hem šukar (šuže) lafija neka vakerel, soske akava i leske naj šukar Sadaka!”

  Ilahije

  Ilahije  Amaro cil nane amen te bajrakera amen akale internet stranaja, nego thari akaja internet strana amen mangaja te ana thumen po pase ko Allaheskoro drumo hem te vakera soske isi amen Romani Dzamija ko vilo e Evropakoro.


  Galerija

  Slike taro Hadž  Akala slike thane kerde ko 07.07.2007 berš ked amari Džamija I.K.U.R. e.V Düsseldorf organizirimo gelo ki Umra, Mekka hem Medina. Inšallah akava berš 2008 phalem amari Džamija organizirinela te džal pe ko Hadž, koj ka mangel amensar te avel ko akala mubareko thana šaj te prijavinelpe ko masek Ramazani ki amari Ddžamija. Amaro vodiči ka ovel o Hoddža Imer Ajdini.


  Kalendari

  Kalendari

  September  2020
  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
     
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30